Thank you for your patience while we retrieve your images.

George Roeder Sr Memorial Parade in Sandusky, OH for Ohio Bike Week.
_JEN4839_JEN4933_JEN5086_JEN4823_JEN4827_JEN4824_JEN4832_JEN4834_JEN4849_JEN4897_JEN4899_JEN4901_JEN4904_JEN4906_JEN4913_JEN4917_JEN4921_JEN4927_JEN4930_JEN4937